A dal a tiéd!

 

A három szakaszból álló projekt célja a művészetpedagógia eszközeivel megerősíteni a fiatalok megfelelő viselkedésformáit, ennek érdekében a művészetet mint nevelőeszközt alkalmazza a 11-25 éves fiatalok értékrendjének alakításában. A közösség és az alkotás segít megtapasztalni azt az örömet, kiteljesedést, amely erősebb, mint a kábítószerek csábítása.

A művészeti tevékenység fejleszti a fiatalok személyiségét, lehetőséget teremt számukra az önkifejezésre. A korosztály közös jellemzője, hogy kommunikációjukban és médiafogyasztási szokásaikban kiemelt szerepet kap az internet, valamint a zenés műfajok iránti érdeklődés. Elérésüket ennek megfelelően a két terület összekapcsolásával valósítjuk meg.

A bűnmegelőzési tevékenységek a projekt többi eleméhez kapcsolódva biztosítják a legfontosabb célkitűzést, hogy a fiatalok fejlődjenek, erősödjenek, fedezzék fel értékeiket, csökkenjen az áldozattá és elkövetővé válásuk kockázata.

 

A projekt szakaszai

 

Internetes dalverseny

 

A projekt már megvalósult első részében egy olyan dal írása volt a feladat megadott témakörökben, amelyekben a fiatalok a biztonságos környezet megteremtésével kapcsolatos véleményüket, elképzeléseiket fogalmazták meg. A szakemberekből álló zsűri (zenészek, dalszerzők, színházi szakemberek) pontozta a pályaműveket. A legérdekesebb, legtöbb mondanivalót tartalmazó alkotásokat és azokat a dalokat választotta ki, amelyek a közvetített bűnmegelőzési tartalom és a művészi megjelenítés alapján alkalmasak a szélesebb nyilvánosság előtti megjelenésre. A pályázatban három korcsoportban versenyeztek a fiatalok (általános iskolás felső tagozatos 11-14 éves, középiskolás 15-18 éves, fiatal felnőtt 18 -35 év közötti). Az internet adta lehetőségeket kihasználva sok határon túli magyar pályázó is jelentkezett.

 

Az internetes dalpályázat kerete a folyamatosan működő, a fiatalok médiahasználatához igazodó weblap, mely lehetőséget adott a pályázati munkák feltöltésére és megosztására, nagy érdeklődést váltott ki a fiatalok körében. Rendkívül sokszínű, tartalmukban, művészi megvalósításukban értékes pályázati munkák születtek, melyek nézettsége is jelentős.

 

A pályázati időszak lezárása után a bűnmegelőzési ismereteket a fiatalok által írt dalok felhasználásával közvetítjük országos előadásokon, fellépéseken, megbeszéléseken. Neves előadók és a dalverseny lejobb pályázói segítenek a bűnmegelőzési tartalmak átadásában, a fiatalok érdeklődésének megfelő formában kísérve a közvetített információkat és hatákonyabbá téve a szemléletformálást.

 

Musicalíró verseny

 

A projekt következő szakasza a lelkesedést és figyelmet kihasználva tovább építi a már meglévő közösséget egy musical létrehozása érdekében, amely az előző szakaszban kiválasztott dalokra épül. A Musical sztori író versenyen a pályázati kiírásban megadott szereplők, jellemek és alapszituáció szerint írnak a fiatalok egy cselekményvázlatot a darabhoz.

A Musical szövegíró versenyen a pályázók a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt szinopszis alapján írják meg a párbeszédeket a karakterek viselkedésmódjával és szóhasználatával, élettel töltik meg a történetet, kitalálják és megoldják a konfliktusokat. A legjobbnak ítélt munkák zsűri által kiválasztott részleteiből születik meg a darab.

 

A Szertelen-kék alapítvány honlapjának létrehozása újabb lépést jelent a célcsoport szélesebb rétegeinek eléréséhez, a fiatalok érdeklődésének megfelelő módon közvetít bűnmegelőzési tartalmakat, és a pedagógusok, rendőrök számára is segítséget nyújt a bűnmegelőzési ismeretek átadásában.

A két honlap összekapcsolása erősíti a www.adalatied.hu honlapon megjelenített tartalmak iránti érdeklődés fenntartását. A legjobb pályaművekből kiválasztott, és stúdióban elkészített dalok folyamatosan elérhetőek a weblapon. A musical író verseny lebonyolítása és értékelése a weboldalon keresztül történik.

 

Az alkotó táborokban A dal a tiéd! pályázat nyertesei vesznek részt, neves művészek és előadók segítenek a fiatalok művészi kibontakozásában. Emellett azonban a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kompetenciáikat is fejlesztjük, képzett trénerek és bűnmegelőzési szakemberek az élménypedagógia és a művészetpedagógia segítségével foglalkoznak a résztvevőkkel.

 

A dalpályázat nyertes dalaiból stúdióban egy CD-t hozunk létre, amely sok fiatalhoz eljut.

A dalpályázat első szakaszának legtehetségesebb szereplői, előadói a Szertelen-kék Alapítvánnyal együttműködő partnereink által szervezett gyermektáborokban, közbiztonsági nyílt napokon felléphetnek, és lehetőséget kapnak a közönség előtti bemutatkozásra.

 

A www.szertelen-kek honlapon a Szertelen-kék Alapítván új logójának megtervezésére pályázatot hirdettünk. Ennek legfontosabb szerepe, hogy a pályázó fiatalok a tervezés előtt megismerjék az alapítvány munkáját, céljainkat.

 

Musical

 

A dal a tiéd! pályázat első szakaszában született dalokból, illetve a Musical író versenyen kiválasztott prózai történetekből összeálló dramaturgia alapján előreláthatólag a 2015/2016-os színházi évadban valósul meg a zenés ifjúsági színdarab színpadra állítása.

 

További terveink

 

A projekt a bemutatóval még nem érne véget, elkészülne a darab DVD-én megjelenő változata, amely népszerű kiegészítő tananyaga, vitaindítója lehetne az iskolai osztályfőnöki óráknak.

 

Terveink szerint a színpadra állítást követő évben országos turnéra indulna a színdarab.

 

A szereplőket önállóan is foglalkoztatnánk zenés osztályfőnöki órákon.

 

A musical slágereinek legjobb amatőr gyerekszereplőinek, előadóinak, énekeseinek újabb internetes versenyt hirdetnénk.

 

 

 

Illés István

  a Szertelen-kék Alapítvány vezetője

 


A kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának projektünkkel egyező célkitűzései

 

Milyennek szeretnénk látni az új nemzedéket?

Az új nemzedék érzékeli és be tudja azonosítani az őt érintő problémákat, és ezekre vagy önmaga keres megoldást, vagy képes kifejezni, hogy milyen jellegű támogatásra van szüksége.

 

Szabadidő- sport, szórakozás és kultúrafogyasztás

Meg kell tanítani a fiataloknak az internet, különösképpen a közösségi oldalak felelős használatát… addig nem tud mintát adni az idősebb nemzedék, amíg ő maga nem használja ezeket a közösségi tereket.

Éppen ezért a kormánynak olyan intézkedéseket kell támogatnia, amelyen keresztül a virtuális térben el tudja érni, meg tudja szólaltatni a fiatalokat, bemutatván egyrészt ezen virtuális közösségek, oldalak veszélyeit, másrészt pedig vissza tudja vezetni a tizen -és huszonéveseket a valódi közösségekbe.

 

Prioritások, célok

Az egészségkárosító függőségek és szenvedélyek, magatartások, mint a dohányzás, valamint a drog és alkoholfogyasztás egyre riasztóbb statisztikákat mutatnak, melyet téves következtetés lenne csupán a fiatal generáció habitusával indokolni. Ennek megelőzése érdekében kell alternatív időtöltési lehetőségeket felkínálni az új nemzedék számára.

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program reagálni kíván az egyre aggasztóbb tendenciákra, miszerint a fiatalok egyre többen próbálnak ki illegális (és legálisnak nevezett) tudatmódosító szereket. Ezek visszaszorítását tűzi ki célul a program…

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás

A különböző területeken (zene, művészeti ágak, tanulás, sport) végzett tehetségkutatás és tehetséggondozási tevékenységek révén a hátrányos helyzetű térségek tehetséges fiataljai is hozzáférhetnek azokhoz az információkhoz, iskolarendszerben nem megszerezhető módszerekhez és ismeretekhez, amelyek révén sikeres felnőttekké válhatnak.